Adem KIRMIZIYÜZ Adem KIRMIZIYÜZ

Ubuntu Linux’ta Terminalden WiFi’ye Nasıl Bağlanılır.

Bu yazımda, Ubuntu’daki terminalden kablosuz ağa nasıl bağlanacağınızı öğreneceksiniz. Bu, normal masaüstü ortamına erişiminiz olmayan Ubuntu sunucusu kullanıyorsanız özellikle yararlıdır .

Ev bilgisayarımda Windows işletim sistemi kullanıyorum ancak son zamanlarda Raspberry Pi’me Ubuntu kurdum . Ubuntu sunucusunu komut satırı üzerinden WiFi’ye bağlamak için fazladan şeyler yapmak zorunda kaldım.

Bu yazımda, Ubuntu Linux’ta terminal kullanarak WiFi’ye bağlanma adımlarını göstereceğim. 

  • dosyaları düzenlemek için terminal kullanmaktan korkmayın
  • wifi erişim noktası adını (SSID) ve şifreyi bilin

Ubuntu’daki terminalden WiFi’ye bağlanın

Ubuntu masaüstünü kullanırken wifi ye bağlanmak kolaydır. Çünkü bunu kolayca yapacak GUI’ye sahipsiniz. Ubuntu sunucusunu kullanırken ve komut satırıyla sınırlıyken aynı değildir.

Ubuntu, ağı kolayca yapılandırmak için Netplan yardımcı programını kullanır. Netplan’da, ağ arayüzünün açıklamasını içeren YAML dosyası oluşturursunuz ve netplan komut satırı aracı yardımıyla gerekli tüm konfigürasyonu oluşturursunuz.

Netplan kullanarak terminalden kablosuz ağa nasıl bağlanılacağını görelim.

1. Adım: Kablosuz ağ arabiriminizin adını belirleyin

Ağ arayüzü adınızı tanımlamanın birkaç yolu vardır. Kullanımdan kaldırılan ipconfig komutu olan ip komutunu kullanabilir veya bu dosyayı kontrol edebilirsiniz:

[pastacode lang=”bash” manual=”ls%20%2Fsys%2Fclass%2Fnet” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Bu size mevcut tüm ağ arabirimini (Ethernet, wifi ve geri döngü) sağlamalıdır. Kablosuz ağ arabirimi adı ‘w’ ile başlar ve genellikle wlanX, wlpxyz’e benzer şekilde adlandırılır.

[pastacode lang=”bash” manual=”pi%40raspberrypi%3A~%24%20ls%20%2Fsys%2Fclass%2Fnet%0Aeth0%20lo%20wlan0″ message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Bu arayüz adını not alın. Bir sonraki adımda kullanacaksınız.

Adım 2: Netplan yapılandırma dosyasını wifi arayüzü ayrıntılarıyla düzenleyin

Netplan yapılandırma dosyası /etc/netplan dizininde bulunur. Bu dizinin içeriğini kontrol ederseniz, 01-network-manager-all.yml veya 50-cloud-init.yaml gibi dosyaları görmelisiniz.

Ubuntu sunucusuysa, cloud-init dosyanız olmalıdır. Masaüstü bilgisayarlar için ağ yöneticisi dosyası olmalıdır. Bu, Ubuntu masaüstünün Ubuntu sunucusundan farklı olmasının birkaç yolundan biridir .

Linux masaüstündeki Ağ Yöneticisi, kablosuz bir ağ seçmenize olanak tanır. Wifi erişim noktasını yapılandırmasında sabit kodlayabilirsiniz. Bu, bağlantının otomatik olarak kesildiği bazı durumlarda (askıya alma gibi) size yardımcı olabilir.

Hangi dosyaysa, düzenlemek için açın. Umarım Nano düzenleyiciye biraz aşinasınızdır çünkü Ubuntu önceden yüklenmiş olarak gelir.

[pastacode lang=”bash” manual=”sudo%20nano%20%2Fetc%2Fnetplan%2F50-cloud-init.yaml” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

YAML dosyaları boşluk, girinti ve hizalama konusunda çok hassastır. Sekmeleri kullanmayın, girinti gördüğünüz yer yerine 4 (veya hangisi YAML dosyasında zaten kullanılıyorsa 2) boşluk kullanın.

Temel olarak, erişim noktası adı (SSID) ve şifresi (genellikle) tırnak içinde aşağıdaki satırları eklemeniz gerekir:

[pastacode lang=”bash” manual=”wifis%3A%0A%20%20%20%20wlan0%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20dhcp4%3A%20true%0A%20%20%20%20%20%20%20%20optional%3A%20true%0A%20%20%20%20%20%20%20%20access-points%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22SSID_name%22%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20password%3A%20%22WiFi_password%22%22″ message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Yine, gösterdiğim gibi hizalamayı ayarlayın yoksa YAML dosyası ayrıştırılmaz ve hata verir.

Not: Boşluk kullanın. Kesinlikle Tab kullanmayın.

Yapılandırma dosyanız şöyle görünecektir.:

[pastacode lang=”bash” manual=”%23%20This%20file%20is%20generated%20from%20information%20provided%20by%20the%20datasource.%20Changes%0A%23%20to%20it%20will%20not%20persist%20across%20an%20instance%20reboot.%20To%20disable%20cloud-init’s%0A%23%20network%20configuration%20capabilities%2C%20write%20a%20file%0A%23%20%2Fetc%2Fcloud%2Fcloud.cfg.d%2F99-disable-network-config.cfg%20with%20the%20following%3A%0A%23%20network%3A%20%7Bconfig%3A%20disabled%7D%0Anetwork%3A%0A%20%20%20%20ethernets%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20eth0%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dhcp4%3A%20true%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20optional%3A%20true%0A%20%20%20%20version%3A%202%0A%20%20%20%20wifis%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wlan0%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dhcp4%3A%20true%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20optional%3A%20true%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20access-points%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22SSID_name%22%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20password%3A%20%22WiFi_password%22″ message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Değişikliklerin bir örneğin yeniden başlatılması sırasında devam etmeyeceği mesajına rağmen hala işe yaramasını garip buluyorum.

Her neyse, bu komutu kullanarak yapılandırmayı oluşturun:

[pastacode lang=”bash” manual=”sudo%20netplan%20generate” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Ve şimdi bunu uygulayın:

[pastacode lang=”bash” manual=”sudo%20netplan%20apply” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Şanslıysanız, ağa bağlı olmalısınız. Bir web sitesine ping atmayı veya apt update komutunu çalıştırmayı deneyin.

Ancak işler o kadar düzgün gitmeyebilir ve bazı hatalar görebilirsiniz. Durum buysa, bazı ek adımlar deneyin.

Olası sorun giderme

netplan Apply komutunu kullandığınızda, çıktıda şöyle bir şey okuyan bir hata görmeniz mümkündür:

[pastacode lang=”bash” manual=”Failed%20to%20start%20netplan-wpa-wlan0.service%3A%20Unit%20netplan-wpa-wlan0.service%20not%20found.%0ATraceback%20(most%20recent%20call%20last)%3A%0A%20%20File%20%22%2Fusr%2Fsbin%2Fnetplan%22%2C%20line%2023%2C%20in%20%3Cmodule%3E%0A%20%20%20%20netplan.main()%0A%20%20File%20%22%2Fusr%2Fshare%2Fnetplan%2Fnetplan%2Fcli%2Fcore.py%22%2C%20line%2050%2C%20in%20main%0A%20%20%20%20self.run_command()%0A%20%20File%20%22%2Fusr%2Fshare%2Fnetplan%2Fnetplan%2Fcli%2Futils.py%22%2C%20line%20179%2C%20in%20run_command%0A%20%20%20%20self.func()%0A%20%20File%20%22%2Fusr%2Fshare%2Fnetplan%2Fnetplan%2Fcli%2Fcommands%2Fapply.py%22%2C%20line%2046%2C%20in%20run%0A%20%20%20%20self.run_command()%0A%20%20File%20%22%2Fusr%2Fshare%2Fnetplan%2Fnetplan%2Fcli%2Futils.py%22%2C%20line%20179%2C%20in%20run_command%0A%20%20%20%20self.func()%0A%20%20File%20%22%2Fusr%2Fshare%2Fnetplan%2Fnetplan%2Fcli%2Fcommands%2Fapply.py%22%2C%20line%20173%2C%20in%20command_apply%0A%20%20%20%20utils.systemctl_networkd(‘start’%2C%20sync%3Dsync%2C%20extra_services%3Dnetplan_wpa)%0A%20%20File%20%22%2Fusr%2Fshare%2Fnetplan%2Fnetplan%2Fcli%2Futils.py%22%2C%20line%2086%2C%20in%20systemctl_networkd%0A%20%20%20%20subprocess.check_call(command)%0A%20%20File%20%22%2Fusr%2Flib%2Fpython3.8%2Fsubprocess.py%22%2C%20line%20364%2C%20in%20check_call%0A%20%20%20%20raise%20CalledProcessError(retcode%2C%20cmd)%0Asubprocess.CalledProcessError%3A%20Command%20’%5B’systemctl’%2C%20’start’%2C%20’–no-block’%2C%20’systemd-networkd.service’%2C%20’netplan-wpa-wlan0.service’%5D’%20returned%20non-zero%20exit%20status%205.” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

wpa_supplicant hizmeti çalışmıyor olabilir. Bu komutu çalıştırın:

[pastacode lang=”bash” manual=”sudo%20systemctl%20start%20wpa_supplicant” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Netplan uygulamasını bir kez daha çalıştırın. Sorunu iyi ve iyi giderirse. Aksi takdirde, Ubuntu sisteminizi aşağıdakileri kullanarak kapatın:

[pastacode lang=”bash” manual=”reboot” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Ubuntu sisteminizi yeniden başlatın, oturum açın ve bir kez daha netplan oluşturun ve uygulayın:

[pastacode lang=”bash” manual=”sudo%20netplan%20generate%0Asudo%20netplan%20apply” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Şimdi (hata yerine) uyarı gösterebilir. Bu bir uyarıdır ve bir hata değildir. Çalışan systemd hizmetlerini kontrol ettim ve netplan-wpa-wlan0.service’in zaten çalıştığını gördüm. Muhtemelen uyarıyı gösterdi çünkü zaten çalışıyordu ve ‘netplan application’ yapılandırma dosyasını güncelledi (herhangi bir değişiklik yapmadan bile).

[pastacode lang=”bash” manual=”Warning%3A%20The%20unit%20file%2C%20source%20configuration%20file%20or%20drop-ins%20of%20netplan-wpa-wlan0.service%20changed%20on%20disk.%20Run%20’systemctl%20daemon-reload’%20to%20reload%20units.” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Bu kritik değildir ve internetin muhtemelen çalışıp çalışmadığını apt update komutunu çalıştırarak kontrol edebilirsiniz.

Umarım bu yazım yardımıyla Ubuntu’daki komut satırını kullanarak wifi’ye bağlanabilmişsinizdir. Hala sorun yaşıyorsanız, yorum bölümünde bana bildirin.

Paylaş :

Diğer Yazılar

Bir cevap yazın